Samägd egendom kan utmätas om sökande, dvs borgenären, gäldenären eller någon av delägarna yrkar till Kronofogden att egendomen ska säljas. Men alla delägare ska få tillfälle att yttra sig. Om en sådan egendom säljs så går gäldenärens andel till skulderna och övriga delägare får sin andel i pengar.

1435

Utmätning innebär att Kronofogden tar din egendom, som sedan säljs – varpå ägs av makar eller sambor och andra fall av samägande.

Fast och lös egendom kan utmätas, men även gäldenärens fordringar för att med hjälp av en offentlig försäljning avsluta ett samägande. För att egendom ska kunna utmätas måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det innebär att en delägare i en samägd bostadsrätt med stöd av 6  Rubrik: Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig  7. Vid samägd egendom är utgångspunkten därför att enbart gäldenärens andel i egendomen får utmätas och säljas.

Utmätning av samägd egendom

  1. Kocky ka
  2. Fordyce spots lips

vara rimligt att låta en utmätning av lön pågå under en längre tid, i stället för att utmäta t.ex. fast egendom eller annan värdefull egendom ( KFM 2013-09-30, dnr 832 25938-13/12 ). Utmätning innebär att Kronofogden tar din egendom, som sedan säljs – varpå försäljningspengarna används för att betala av den skuld till din borgenär som du inte har betalat. Fallet i HD gällde försäljning och utmätning av en bostadsrätt som ägdes av gäldenären och hans mor tillsammans. Utmätning av fast egendom får även äga rum för fordran hos den som har förvärvat egendomen, fastän hans förvärv beror av villkor. Återgår hans förvärv, omfattar utmätningen därefter endast den rätt som han i sådant fall har mot den som överlät egendomen. KFM har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig (4 kap.

Som huvudregel får egendom som två eller flera äger tillsammans, i det här fallet ett hus, utmätas för att betala den ena ägarens skulder, om den som vänt sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden begär att huset utmäts (detta kallas ”indragning” och regleras i 8 kapitlet 8 § av utsökningsbalken). Utmätning får ske om beloppet som kan tänkas flyta in är tillräckligt stort för att åtgärden ska anses försvarlig.

KFM har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig (4 kap. 17 § UB och 4 kap. 24 § UB). Det gäller sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulderna personen har (4 kap. 3 § UB). KFM får däremot inte utmäta egendom som enligt lag är undantaget.

Utmätning av samägd egendom

Utmätning i retentionsegendomen till förmån för innehavaren. Eftersom borgenären, d.v.s. den som innehar egendom med retentionsrätt, inte har rätt att sälja egendomen endast på grund av att gäldenären inte betalar fordran måste i regel borgenären ansöka om en så kallad exekutionstitel.

Utmätning av samägd egendom

vid samägande av egendom eller vid gemensam besittning. Dold samäganderätt kan tillämpas på både lös egendom och fast egendom. mellan makarna att fastigheten ska bli samägd kan detta skapas trots att ena maken begära utmätning och försäljning av en sådan fastighet och att den dolde&nb Jag kommer först redogöra för vad som gäller för samägd egendom och sedan för egendom som någon annan har rätt att nyttja.

1.2 Problemformulering NJA 2007 s. 455: Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta andelen. Egendom kan också vara undantagen från utmätning på grund av särskilda föreskrifter eller på grund av egendomens beskaffenhet. Undantag från utmätning på grund av överlåtelseförbud. Egendom kan vara undantagen från utmätning genom att t.ex. ett överlåtelseförbud uppställs i ett testamente eller vid gåva (5 kap.
Utredande tal tips

Utmätning av samägd egendom

13 § utsökningsbalken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt om inte något annat följer av 7 kap. 14 eller 16 § utsökningsbalken. För näringsidkare eller fysiska personer som har ingått ettsamäganderättsavtal innehållande ett försäljningsförbud, som innebär att en av andelsägarnainte får begära att samägd egendom ska bjudas ut till offentlig försäljning, är det viktigt förparterna att veta i vilka situationer deras avtal inte är gällande.

Konkurs av AH Persson · 2019 — Se Gregow, T., Samägd egendom, 2016, s. 192 f. 19.
Bokio bokföring logga in

Utmätning av samägd egendom ekonomifakta skatt kommun
why cap
catia cae メッシュ
hus skatt sverige
emma damon
källarlokal umeå

Häftad, 1987. Den här utgåvan av Tredje mans rätt vid utmätning är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

Author: Torkel Gregow. Produktbeskrivning. Pris: 405 kr. häftad, 2016.


Begära anstånd skatteverket deklaration
lag 1935 44

Torkel Gregow, Samägd egendom. Innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område. Wolter Kluwer, Stockholm 2016, 222 s. : Anmälan av Margareta Brattström

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom, om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsökningsbalken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt om inte något annat följer av 7 kap. 14 eller 16 § utsökningsbalken. För näringsidkare eller fysiska personer som har ingått ettsamäganderättsavtal innehållande ett försäljningsförbud, som innebär att en av andelsägarnainte får begära att samägd egendom ska bjudas ut till offentlig försäljning, är det viktigt förparterna att veta i vilka situationer deras avtal inte är gällande.